עמוד זה כולל קישורים למידע על השימוש בחומרים של היצרנים השונים. הקישורים כוללים טבלאות צבעים, סרטוני הדרכה, קבצי מידע ועוד.

Vallejo Acrylics
Deluxe Materials
AMMO of Mig
AK-Interactive
Harder & Steenbeck
Flory Models
Evergreen